Projekt „Powiedz mi…”

Projekt „Powiedz mi…” – 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578 jest to nowa inicjatywa realizowana w ramach programu ERASMUS +. Działania kierowane są do osób młodych. Uczestnictwo w projekcie da im możliwość nauki wyrażania swoich emocji, komunikowania tego co, czują, ale również pomoże i nauczy młodych ludzi jak wyrażać siebie poprzez sztukę.

Całe przedsięwzięcie ma charakter międzynarodowy, ponieważ realizowane jest w dwóch różnych krajach – Polska i Holandia. Projekt dzieli się na kilka części: jedną z nich są szkolenia krajowe, które prowadzone są w tym samym czasie na terenie obu państw.

Tematy szkoleń:

  • Powiedz mi….. kim jesteś / co czujesz – (podstawy komunikacji interpersonalnej)
  • Powiedz mi …. NIE (asertywność – wyrażanie emocji nie naruszając praw i godności innych)
  • Powiedz mi …. o sobie (sztuka autoprezentacji, uzupełniona o artystyczne formy przekazu)
  • Powiedz mi….. o Twoich planach na przyszłość (zarządzam czasem, planuje, podejmuję decyzje)

Czas, jaki został przeznaczony na szkolenia to minimum 15h z każdego tematu.

Po przepracowaniu całego materiału uczestnicy wezmą udział w wymianie młodzieżowej. Będzie to kolejny etap projektu tak zwane warsztaty międzynarodowe. Zaplanowano dwa 7- dniowe warsztaty dla 30 osobowej grupy, w Polsce a następnie w Holandii. Tematem warsztatów wyjazdowych będzie: „Powiedz mi… co myślisz. Wyraź siebie poprzez sztukę”.

W Polsce zostaną zorganizowane warsztaty pisarskie oraz warsztaty taneczne. W Holandii uczestnicy projektu będą mieli zorganizowane warsztaty z wizualizacji, obejmujące między innymi: rysunek, malarstwo, graffiti. Każdy uczestnik samodzielnie wybierze, z jakich warsztatów będzie chciał skorzystać. Dzięki samodzielnemu wyborze warsztatów młodzież będzie mieć możliwość znalezienia własnej formy wyrażania emocji.

Trzecim działaniem zaplanowanym w projekcie jest Centrum Zasobów. Aktywność ta polega na wspólnym stworzeniu zbioru scenariuszy zajęć z młodymi uczestnikami projektu. Centrum będzie obejmować scenariusze z poszczególnych bloków dotyczących różnych aspektów komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, warsztatów piśmienniczych, tanecznych czy związanych z wizualizacją. Scenariusze będą przygotowywane w obu krajach równolegle, po czym zostaną opracowane według ustalonego formatu i umieszczone na stronie projektu w formie do bezpłatnego pobrania.