Partnerstwo

Fundacja na rzecz edukacji – SMART, ustanowiona została aktem notarialnym w Opolu w dniu 15 stycznia 2019 r. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz na podstawie statutu fundacji.

+

The 8 Training Institute

8TI jest niezależną agencją specjalizującą się w doradztwie i realizacji projektów, ustaleniach partnerskich i realizacji. Działają w różnorodnych klientach i branżach, zapewniając zintegrowane podejście do usług we wszystkich mediach, począwszy od planowania projektów i doradztwa, w tym umów partnerskich; pomaganie swoim klientom w realizacji ich ambicji rozwojowych.

+