Partnerstwo

Fundacja na rzecz edukacji – SMART, ustanowiona została aktem notarialnym w Opolu w dniu 15 stycznia 2019 r. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1491), innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz na podstawie statutu fundacji.

+

The 8 Training Institute

8TI jest niezależną agencją specjalizującą się w doradztwie i realizacji projektów, ustaleniach partnerskich i realizacji. Działają w różnorodnych klientach i branżach, zapewniając zintegrowane podejście do usług we wszystkich mediach, począwszy od planowania projektów i doradztwa, w tym umów partnerskich; pomaganie swoim klientom w realizacji ich ambicji rozwojowych.

+

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE „Abramo Lincoln”

I.I.S. „A. Lincoln” powstał w wyniku fuzji dwóch szkół: Liceum Lingwistycznego „A. Lincoln” (z siedzibą w Enna i Agira) oraz Instytutu Wyższych Szkół im. „Duca d’Aosta” Edukacja. Abraham Lincoln obejmuje Lingwistyczną Szkołę Średnią ukierunkowaną na naukę języka angielskiego oraz Szkołę Techniczną z kierunkami: Administracja, Finanse i Marketing; Turystyka; Budownictwo, Środowisko i Terytorium; Informatyka i Telekomunikacja; Rolnictwo, Rolnictwo; Żywności i przemysł rolny.