Projekt „Powiedz mi…”

Dzięki projektowi chcemy wypracować wspólnie z młodymi ludźmi sposób na to by zaczęli „mówić” wyrażać swoje emocje werbalnie, odkryć nowe formy ekspresji. Tytuł projektu „Powiedz mi….” odnosi się do wskazania młodzieży jak ważne jest porozumiewanie się, wyrażanie swoich uczuć/emocji.

Dowiedz się więcej

Aktualności

PL „Powiedz mi…” o swoich uczuciach

W czasie ferii Technikum Transportowe nr 4 w Sosnowcu tętni życiem! Uczniowie klas: 3TT i 3KT kontynuują realizację polsko-holenderskiego projektu „Powiedz mi…”, który odbywa się …

PL „Powiedz mi…” NIE

„Jeśli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choć trochę zwiększa twój szacunek do samego siebie”. Herbert Fensterheim, amerykański psycholog, współtwórca teorii asertywności …

 PL II cześć warsztatów na temat „Powiedz mi…” kim jesteś?

 II cześć warsztatów na temat Powiedz mi… kim jesteś, poświęcona była próbie znalezienia odpowiedzi na pytania: Jak walczyć z kompleksami? Jak działać w sytuacjach …