Projekt „Powiedz mi…”

Dzięki projektowi chcemy wypracować wspólnie z młodymi ludźmi sposób na to by zaczęli „mówić” wyrażać swoje emocje werbalnie, odkryć nowe formy ekspresji. Tytuł projektu „Powiedz mi….” odnosi się do wskazania młodzieży jak ważne jest porozumiewanie się, wyrażanie swoich uczuć/emocji.

Dowiedz się więcej

Aktualności

PL „Powiedz mi…” o swoich uczuciach

W czasie ferii Technikum Transportowe nr 4 w Sosnowcu tętni życiem! Uczniowie klas: 3TT i 3KT kontynuują realizację polsko-holenderskiego projektu „Powiedz mi…”, który odbywa się …

PL „Powiedz mi… Kim jesteś?”

Dnia 24.09.2022 przeprowadzone zostały wyjazdowe warsztaty z komunikacji interpersonalnej w ramach projektu „Powiedz mi…”- 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578. Zajęcia odbyły się w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. …

PL Pierwsze warsztaty z projektu „Powiedz mi…”

W czerwcu odbyły się pierwsze warsztaty krajowe prowadzone w ramach projektu „Powiedz mi…”- 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578. W warsztatach wzięło udział 15 uczniów Technikum nr 4 Transportowego …