PL II cześć warsztatów na temat „Powiedz mi…” kim jesteś?

 II cześć warsztatów na temat Powiedz mi… kim jesteś, poświęcona była próbie znalezienia odpowiedzi na pytania:

Jak walczyć z kompleksami?

Jak działać w sytuacjach kryzysowych?

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?

Jakie role odgrywamy w życiu?