Aktualności

PL „Powiedz mi…” o swoich uczuciach

W czasie ferii Technikum Transportowe nr 4 w Sosnowcu tętni życiem! Uczniowie klas: 3TT i 3KT kontynuują realizację polsko-holenderskiego projektu „Powiedz mi…”, który odbywa się …

PL „Powiedz mi…” NIE

„Jeśli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choć trochę zwiększa twój szacunek do samego siebie”. Herbert Fensterheim, amerykański psycholog, współtwórca teorii asertywności …

 PL II cześć warsztatów na temat „Powiedz mi…” kim jesteś?

 II cześć warsztatów na temat Powiedz mi… kim jesteś, poświęcona była próbie znalezienia odpowiedzi na pytania: Jak walczyć z kompleksami? Jak działać w sytuacjach …

PL „Powiedz mi… Kim jesteś?”

Dnia 24.09.2022 przeprowadzone zostały wyjazdowe warsztaty z komunikacji interpersonalnej w ramach projektu „Powiedz mi…”- 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578. Zajęcia odbyły się w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. …

PL Pierwsze warsztaty z projektu „Powiedz mi…”

W czerwcu odbyły się pierwsze warsztaty krajowe prowadzone w ramach projektu „Powiedz mi…”- 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578. W warsztatach wzięło udział 15 uczniów Technikum nr 4 Transportowego …

Projekt „Powiedz mi…”

Projekt „Powiedz mi…” – 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578 jest to nowa inicjatywa realizowana w ramach programu ERASMUS +. Działania kierowane są do osób młodych. Uczestnictwo w projekcie da …