Projekt „Powiedz mi…”

Program Erasmus+
Nr projektu 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578
Okres realizacji: 15/03/2022 – 14/09/2023

Dzięki projektowi chcemy wypracować wspólnie z młodymi ludźmi sposób na to by zaczęli „mówić” wyrażać swoje emocje werbalnie, odkryć nowe formy ekspresji. Tytuł projektu „Powiedz mi….” odnosi się do wskazania młodzieży jak ważne jest porozumiewanie się, wyrażanie swoich uczuć/emocji. Chcemy zadając pytanie zaczynając się od „Powiedz mi….” usłyszeć odpowiedź o tym co sądzą o sobie o innych, jaki jest ich pomysł na życie, co sadzą o otaczającym świecie, co czuli podczas izolacji. Chcemy im dać możliwość wypowiedzenia się na istotne tematy.

Celem projektu jest:

  1. Zdobycie doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej w sektorze młodzieży,
  2. Wypracowanie metod pracy z młodzieżą w zakresie poprawy kompetencji miękkich, zwłaszcza w zakresie komunikacji interpersonalnej,
  3. Rozwój pod kątem wyrażania swoich emocji poprzez sztukę dzięki organizacji warsztatów międzynarodowych,
  4. Zapewnienie pracownikom młodzieżowym możliwości wymiany pomysłów i zasobów, w celu stworzenia „Centrum zasobów” do szkolenia młodych ludzi.