PL „Powiedz mi…” NIE

„Jeśli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choć trochę zwiększa twój szacunek do samego siebie”.

Herbert Fensterheim, amerykański psycholog, współtwórca teorii asertywności

 

Powiedz mi…NIE , pod takim hasłem odbyły się kolejne warsztaty w ramach naszego projektu.

Asertywność jest czymś więcej niż umiejętnością skutecznego odmawiania. To przede wszystkim zdolność do wyrażania swoich poglądów, uczuć czy opinii przy zachowaniu szacunku do siebie, a także do wolności i praw innych osób. Asertywność polega  na takiej komunikacji, dzięki której nie przekracza się granicy swoich potrzeb, a jednocześnie nie rani drugiego człowieka. Jej przeciwieństwem są agresja oraz uległość.

Podczas  warsztatów  była okazja do oceny własnych zachowań, zdefiniowania cech charakterystycznych  postawy asertywnej. Próbowaliśmy określić czy w każdej sytuacji można zachowywać się asertywnie, np. w pracy, w szkole. Omówiliśmy prawa asertywności, które sformułowała Jan Ferguson, autorka książki „Asertywność doskonała”.

Poznaliśmy kartę 10 praw człowieka, zgodnie z którą każdy z nas ma prawo:

  1. prosić o to, czego chce – co nie oznacza, że musi to dostać;
  2. wyrażać swoje zdanie, uczucia i emocje – asertywnie, czyli adekwatnie do sytuacji;
  3. nie być dyskryminowanym;
  4. samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
  5. decydować, czy chce się angażować w cudze problemy – nie musi stale poświęcać się dla innych;
  6. popełniać błędy i uczyć się na nich bez poczucia winy;
  7. dostawać to, za co płaci – gdy coś kupuje czy korzysta z usług;
  8. zmieniać swoje decyzje – rozwijamy się i nie musimy zawsze mieć tego samego zdania;
  9. do prywatności;
  10. odnieść sukces – nie należy pomniejszać swoich osiągnięć, tylko cieszyć się nimi.