PL „Powiedz mi…” o swoich uczuciach

W czasie ferii Technikum Transportowe nr 4 w Sosnowcu tętni życiem! Uczniowie klas: 3TT i 3KT kontynuują realizację polsko-holenderskiego projektu „Powiedz mi…”, który odbywa się w ramach programu Erasmus+. Realizowany jest przez Fundację na rzecz edukacji SMART, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. W ciągu dwóch pierwszych dni ferii szesnastoosobowa grupa młodzieży uczestniczyła w warsztatach, których celem było m.in. pogłębienie świadomości emocji, uczuć i postaw własnych oraz innych osób, a także kształtowanie umiejętności współdziałania, rozwijanie zdolności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz stresem. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów z Fabryki Kreatywności, którzy oprócz dyskusji, burzy mózgów czy dramy pracowali metodą studium przypadku, korzystając jednocześnie z elementów choreoterapii i arteterapii. Było twórczo, wesoło i pouczająco zarazem, za co szczególnie dziękujemy prowadzącym warsztaty – pani Joli Łysakowskiej i panu Tomaszowi Gluźniewiczowi.

PL „Powiedz mi…” NIE

„Jeśli masz wątpliwości, czy dane zachowanie jest asertywne, sprawdź, czy choć trochę zwiększa twój szacunek do samego siebie”.

Herbert Fensterheim, amerykański psycholog, współtwórca teorii asertywności

 

Powiedz mi…NIE , pod takim hasłem odbyły się kolejne warsztaty w ramach naszego projektu.

Asertywność jest czymś więcej niż umiejętnością skutecznego odmawiania. To przede wszystkim zdolność do wyrażania swoich poglądów, uczuć czy opinii przy zachowaniu szacunku do siebie, a także do wolności i praw innych osób. Asertywność polega  na takiej komunikacji, dzięki której nie przekracza się granicy swoich potrzeb, a jednocześnie nie rani drugiego człowieka. Jej przeciwieństwem są agresja oraz uległość.

Podczas  warsztatów  była okazja do oceny własnych zachowań, zdefiniowania cech charakterystycznych  postawy asertywnej. Próbowaliśmy określić czy w każdej sytuacji można zachowywać się asertywnie, np. w pracy, w szkole. Omówiliśmy prawa asertywności, które sformułowała Jan Ferguson, autorka książki „Asertywność doskonała”.

Poznaliśmy kartę 10 praw człowieka, zgodnie z którą każdy z nas ma prawo:

 1. prosić o to, czego chce – co nie oznacza, że musi to dostać;
 2. wyrażać swoje zdanie, uczucia i emocje – asertywnie, czyli adekwatnie do sytuacji;
 3. nie być dyskryminowanym;
 4. samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;
 5. decydować, czy chce się angażować w cudze problemy – nie musi stale poświęcać się dla innych;
 6. popełniać błędy i uczyć się na nich bez poczucia winy;
 7. dostawać to, za co płaci – gdy coś kupuje czy korzysta z usług;
 8. zmieniać swoje decyzje – rozwijamy się i nie musimy zawsze mieć tego samego zdania;
 9. do prywatności;
 10. odnieść sukces – nie należy pomniejszać swoich osiągnięć, tylko cieszyć się nimi.

 PL II cześć warsztatów na temat „Powiedz mi…” kim jesteś?

 II cześć warsztatów na temat Powiedz mi… kim jesteś, poświęcona była próbie znalezienia odpowiedzi na pytania:

Jak walczyć z kompleksami?

Jak działać w sytuacjach kryzysowych?

Jak wzmacniać poczucie własnej wartości?

Jakie role odgrywamy w życiu?

PL „Powiedz mi… Kim jesteś?”

Dnia 24.09.2022 przeprowadzone zostały wyjazdowe warsztaty z komunikacji interpersonalnej w ramach projektu „Powiedz mi…”- 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578. Zajęcia odbyły się w Muzeum PRL-u w Rudzie Śląskiej. Tematem działań było hasło „Powiedz mi… Kim jesteś?”. Okoliczności, w jakich przebywała młodzież, pozwoliła na powrót do przeszłości, co było idealną okazją do analizy, kim był człowiek czasów PRL-u, a kim jest w obecnych czasach. Pytanie przewodnie – „Kim jestem?” – jest związane z koncepcją tożsamości człowieka, dotyczy kształtowania pozytywnej
samooceny i uświadamiania pozytywnych cech i mocnych stron. Uczniowie wysłuchali wykładu, a następnie pracowali samodzielnie na kartach pracy i poszukiwali odpowiedzi na pytania:

 • Kim jestem?
 • Skąd wiem kim jestem?
 • Dlaczego jestem, jaki jestem?

Ciąg dalszy wykładów nastąpi…

PL Pierwsze warsztaty z projektu „Powiedz mi…”

W czerwcu odbyły się pierwsze warsztaty krajowe prowadzone w ramach projektu „Powiedz mi…”- 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578. W warsztatach wzięło udział 15 uczniów Technikum nr 4 Transportowego w Sosnowcu. Na początku uczniowie zapoznali się z programem warsztatów, by następnie móc przejść do przygotowanych dla nich ćwiczeń. Temat zajęć brzmiał następująco „Opowiedz mi o swoich planach”. Uczestnicy ochoczo dyskutowali na temat marzeń i celów, poruszyli m. in. zagadnienia takie jak:
 • Czym są plany i marzenia? Czy warto marzyć?
 • Jak zamieniać marzenia w plany i jak je realizować?
 • Praktyczne zastosowanie metody SMARTer do realizacji marzeń.
 • Jak czerpać to, co najlepsze z życia i skąd czerpać siłę i determinację do ciągłego rozwoju?
 • Podejmowanie decyzji (zarządzanie: planowanie, organizowanie, kontrolowanie) jako narzędzie niezbędne do realizacji planów i marzeń;
 • Mapa marzeń – czym jest i jakie pełni funkcje?
Po owocnej dyskusji uczniowie przeszli do ćwiczeń praktycznych, które polegały na:
 • wybraniu marzenia/celu atrakcyjnego dla całej grupy;
 • zaplanowaniu swojego tygodnia wakacji;
 • stworzeniu własnej mapy marzeń.
W trakcie przerw pomiędzy głównym programem warsztatów, uczniowie mieli okazję brać udział w ćwiczeniach rozwijających zdolności psychomotoryczne: koncentracji, uważności, podzielności uwagi. A wszystko to za pomocą np. zabawy, nauki żonglowania czy kolorowanek antystresowych.
Wraz z uczestnikami nie możemy doczekać się kolejnych warsztatów krajowych!
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat warsztatów? Możesz! Zapraszamy do obejrzenia filmiku, na którym uczestnicy dzielą się swoimi wrażeniami związanymi z przepracowanymi warsztatami.

Projekt „Powiedz mi…”

Projekt „Powiedz mi…” – 2021-2-PL01-KA210-YOU-000051578 jest to nowa inicjatywa realizowana w ramach programu ERASMUS +. Działania kierowane są do osób młodych. Uczestnictwo w projekcie da im możliwość nauki wyrażania swoich emocji, komunikowania tego co, czują, ale również pomoże i nauczy młodych ludzi jak wyrażać siebie poprzez sztukę.

Całe przedsięwzięcie ma charakter międzynarodowy, ponieważ realizowane jest w dwóch różnych krajach – Polska i Holandia. Projekt dzieli się na kilka części: jedną z nich są szkolenia krajowe, które prowadzone są w tym samym czasie na terenie obu państw.

Tematy szkoleń:

 • Powiedz mi….. kim jesteś / co czujesz – (podstawy komunikacji interpersonalnej)
 • Powiedz mi …. NIE (asertywność – wyrażanie emocji nie naruszając praw i godności innych)
 • Powiedz mi …. o sobie (sztuka autoprezentacji, uzupełniona o artystyczne formy przekazu)
 • Powiedz mi….. o Twoich planach na przyszłość (zarządzam czasem, planuje, podejmuję decyzje)

Czas, jaki został przeznaczony na szkolenia to minimum 15h z każdego tematu.

Po przepracowaniu całego materiału uczestnicy wezmą udział w wymianie młodzieżowej. Będzie to kolejny etap projektu tak zwane warsztaty międzynarodowe. Zaplanowano dwa 7- dniowe warsztaty dla 30 osobowej grupy, w Polsce a następnie w Holandii. Tematem warsztatów wyjazdowych będzie: „Powiedz mi… co myślisz. Wyraź siebie poprzez sztukę”.

W Polsce zostaną zorganizowane warsztaty pisarskie oraz warsztaty taneczne. W Holandii uczestnicy projektu będą mieli zorganizowane warsztaty z wizualizacji, obejmujące między innymi: rysunek, malarstwo, graffiti. Każdy uczestnik samodzielnie wybierze, z jakich warsztatów będzie chciał skorzystać. Dzięki samodzielnemu wyborze warsztatów młodzież będzie mieć możliwość znalezienia własnej formy wyrażania emocji.

Trzecim działaniem zaplanowanym w projekcie jest Centrum Zasobów. Aktywność ta polega na wspólnym stworzeniu zbioru scenariuszy zajęć z młodymi uczestnikami projektu. Centrum będzie obejmować scenariusze z poszczególnych bloków dotyczących różnych aspektów komunikacji interpersonalnej, asertywności, autoprezentacji, warsztatów piśmienniczych, tanecznych czy związanych z wizualizacją. Scenariusze będą przygotowywane w obu krajach równolegle, po czym zostaną opracowane według ustalonego formatu i umieszczone na stronie projektu w formie do bezpłatnego pobrania.